Další AKTUALITY ze 4. čísla zpravodaje JAKUB

**Noc kostelů 23. 5. 2014** a **Letní tábor**

Noc kostelů 23. 5. 2014
Pravděpodobně jste zaregistrovali, že
i letos se naše farnost akce Noc kostelů zúčastní.
Přípravy na tuto společenskou událost
se pomalu rozbíhají: je podána žádost
o dotaci v rámci kulturních grantů Městského
úřadu Příbram, spolupracujeme s organizačním
týmem Pražské diecéze, domlouváme
výlep plakátů a vyvěšení bannerů,
ozvučení, zajištění komentované prohlídky,
programu pro děti, hudební produkci.
Po mnoha týdnech komunikace s různými
hosty, které jsme zamýšleli pozvat,
naše pozvání přijal Jan Bím z občanského
sdružení Ultreia, které v České republice
působí jako významný informační zdroj pro
poutníky na takzvané Svatojakubské cestě
do poutního místa Santiago de Compostela
ve Španělsku. V letošním roce se tedy večerní
návštěvníci našeho kostela budou mít
možnost dozvědět něco právě o této pouti;
předpokládáme, že tomuto tématu přizpůsobíme
také program pro děti, výzdobu, informační
panely. Budeme rádi, pokud se do příprav zapojíte,
a to jak v rámci podpůrného technického
týmu (úklid, výzdoba, informační
služba, občerstvení a opět úklid…), tak
i např. zapůjčením fotografií a informačních
materiálů týkajících se poutí a putování
do Santiaga, ale nejen tam. Za vaši spolupráci
předem děkuji.
Za organizační tým
Monika Ciklerová (732 221 478)
_______________________________
**LETNÍ TÁBOR**
Připravuje se již 16. ročník letního tábora, který se uskuteční ve dnech 13.–26. července 2014 v Oborách u Višňové.
Tábor je připravován mladými lidmi z příbram.
farností a je určen dětem ve věku 6–15 let.
Pro více informací navštivte stránky
http://tabor.farapribram.cz (kde naleznete
i elektronickou přihlášku) nebo nás kontaktujte
na email pety.lazsko@seznam.cz.
Přihlášku je možné odeslat nejpozději do
16. května 2014, táborová kapacita je však
omezena, proto s přihlášením neotálejte.
Na všechny odhodlané táborníky se již teď
těšíme. Vaši táboroví vedoucí.