Dílo a život příbramského varhaníka

Určitě si vzpomenete na výraznou osobnost naší farnosti pana Richtera, který nás řadu let při bohoslužbách doprovázel
na varhany. Nyní vzniká snaha sestavit
o jeho životě a díle knížku. Podrobnější informace poskytne pan Gutwirth, vítané jsou všechny vaše nápady a vzpomínky.