Ekologické bydlení

Česká křesťanská akademie, místní
pobočka v Příbrami vás zve na další přednášku
věnovanou ekologickému bydlení.

Česká křesťanská akademie, místní
pobočka v Příbrami vás zve na další přednášku
věnovanou ekologickému bydlení.
Tématem budou především pasivní domy
a hospodaření s vodou. Alternativní název
by mohl být: „Co se minule nestihlo…“. Setkání
s Alešem Brotánkem bude 14. ledna
v 19.00, opět v sále Waldorfské školy.

Jan Cikler