Farní den

Neděle 11. 10. 2015 byla pro farnost u kostela Sv. Jakuba dnem plným nevšedních událostí. Na mši v 10:00 k nám do kostela zavítal na pozvání biskup Václav Malý, aby po skončení bohoslužby předal ocenění všem, kdo se účastnili akce nazvané čtení Bible. Bylo to jednak mnoho mladých čtenářů, kteří během ročního cyklu přečetli vybrané části Nového zákona a také velká skupina čtenářů, kteří splnili podmínky k přečtení celé Bible při dvouleté akci „Vezmi a čti“ pořádané biskupstvím brněnským.

Po bohoslužbě byla v kostele krátká beseda s panem biskupem, při které odpovídal na aktuální otázky týkající se událostí dnešní doby.

Další pokračování měla tato neděle při společném farním obědě, odehrávajícím se na zahradě jedné rodiny z farnosti. Přes poměrně velmi chladné počasí se oběd odehrával venku a protože sem na kávu zavítal i pan biskup, byla opět možnost se s ním neformálně pozdravit a popovídat si.