Farní prasátko

V neděli se nám to opravdu vydařilo!!V podstatě všechno bylo, jakjsme naplánovali a očekávali. Svítilosluníčko, piva bylo dost, já jsem bylapatřičně nervózní, prase nakonec taképřijelo a dostavilo se úctyhodných 91lidiček všeho věku+had+6 domácích.

To by jeden nevěřil, že se nás na zahradu
tolik vejde…a ještě by se i vešlo.
Musím také poděkovat všem, kdo přispěli finančně, protože peněz se
vybralo opravdu dost – zaplatili jsme
5.000 za čuníka, 2.000 za pití, 500
za klobásy a zbylo tu cca 600 korun,
za které můžem přispět všem, kdo
kupovali chleba, ubrousky a podobné
nezbytnosti a nebo můžem šetřit
na další pečínku….
Nakonec moc děkuju Pavle
a Tondovi Blatných a Markétě
a Štěpánovi Markovým za vtipnou
podporu a nepostradatelnou pomoc,
až téměř krizovou intervenci..
První ročník za námi a můžeme plánovat
další…

Mějte se fajn.

Monika Ciklerová