Farní zpravodaj JAKUB č. 4/2014

O Velikonocích vyšlo letošní 4. číslo našeho farního zpravodaje JAKUB (je volně k dostání v kostele). Zde jsou některé zajímavosti (čtěte dále po rozkliknutí záhlaví).

Zásadní věta, kterou o sobě říká Ježíš…
Ježíš říká: „Já jsem vzkříšení a život“. (Jan 11,25)
Když dnes sledujeme křesťanství, tak po dvou tisících letech svého trvání nevypadá jen jako rozkošatělý strom. Ale ve své teologii, výtvarném umění, liturgii, zvycích a historii se podobá spíše velké botanické zahradě. A člověku, který k němu přichází zvenčí, může dokonce připadat tak velké a nepřehledné jako prales. Na tom není nic špatného, protože to, co žije, se vždy rozrůstá a košatí. Ale v pralese se člověk může ztratit a i ve velké botanické zahradě zabloudit.
Proto je dobré se zastavit u tak zásadní a strohé věty, jakou o sobě říká sám Ježíš.
Nemluví o tom, jak život obohatit, rozšířit
a jak oddálit smrt. To si můžeme vynalézat
sami. Ale Ježíš celou naději každého jednotlivého člověka, jehož život je ohrožován zlem a definitivně ohrožen smrtí, vkládá ne do jedné věty, ale do jedné osoby, kterou je on sám.
Je na mně, abych přemýšlel o tomto ústředním tématu: Co to znamená, že Ježíš je vzkříšením a životem? A ještě dále: Jak on sám je vzkříšením a životem pro mě osobně?
Jen ten, kdo toto aspoň do jisté míry chápe,
může s porozuměním slavit Velikonoce jako
skutečně křesťanské svátky. Ne jen jako jarní
dny volna, ozvláštněné kraslicemi a pomlázkou.

Převzato ze serveru Vira.cz