Farnost nabízí pomoc potřebným

Přátelé, v rámci vzájemné pomoci ve farnosti nabízíme všem potřebným, kteří si nemohou vlastními silami zajistit přísun potravin, léků, drogerie a jiných potřebných věcí, pomoc v nákupu a dovozu potřebného.

V případě této nouze se obraťte na duchovního správce farnosti, mobil 604 356 268 , který bude kontaktovat tým dobrovolníků.

Nenecháme vás bez pomoci!