Farnost svatého Jakuba Staršího v Příbrami…

…doznala ve svém uspořádání
změny v rámci slučování farností.
Nově k ní patří bývalá farnost Višňová
s kostelem svaté Kateřiny Alexandrijské,
vzdáleném od sv.Jakuba
St. po silnici něco přes 12 km. Menší
kostel, po stavební stránce zvenčí ve
stavu slabšího průměru, uvnitř překvapivě
v dobrém stavu. Moderní
a velmi hezký, umělecky zpracovaný
obětní stůl a ambon – materiál kámen
a kov. Účast je v průměru kolem
dvaceti věřících, převážně seniorů,
bohoslužby každou sobotu večer.
Ke kostelu patří fara, která je kamenem
úrazu. Památkově chráněná,
od předchozích nájemců nová střecha,
přední část omítky vyhovující.
Všechno ostatní je zcela nevyhovující.
Neobyvatelný interiér a dost velká
zahrada – džungle a sběrné suroviny
dohromady. To je velký problém.

…doznala ve svém uspořádání
změny v rámci slučování farností.
Nově k ní patří bývalá farnost Višňová
s kostelem svaté Kateřiny Alexandrijské,
vzdáleném od sv.Jakuba
St. po silnici něco přes 12 km. Menší
kostel, po stavební stránce zvenčí ve
stavu slabšího průměru, uvnitř překvapivě
v dobrém stavu. Moderní
a velmi hezký, umělecky zpracovaný
obětní stůl a ambon – materiál kámen
a kov. Účast je v průměru kolem
dvaceti věřících, převážně seniorů,
bohoslužby každou sobotu večer.
Ke kostelu patří fara, která je kamenem
úrazu. Památkově chráněná,
od předchozích nájemců nová střecha,
přední část omítky vyhovující.
Všechno ostatní je zcela nevyhovující.
Neobyvatelný interiér a dost velká
zahrada – džungle a sběrné suroviny
dohromady. To je velký problém.
Farnost tedy tvoří kostel sv.Jakuba
St., zmiňovaný kostel ve Višňové,
kostel svatého Lukáše v Suchodole,
který je na průměr 17 věřících, díky
jejich starání se, ve velmi dobrém
stavu. Bohoslužby každou neděli
v 11,45 a každý čtvrtek v 8,00 hodin.
Dále je to velká kaple Nejsvětější Trojice
v Trhových Dušníkách, o kterou
tamní pan starosta vzorně a obětavě
pečuje. Faru u sv.Jakuba znáte, je
ve stavu v jakém je, uspořádna je velmi
neprakticky. S tím se zatím nedá
nic dělat. Suchodol a Trhové Dušníky
jsou výbornou vizitkou tamních
věřících a jsou příkladem, jak by se
měli věřící o svůj svatostánek starat.
Stále totiž hodně přežívá dojem, že se
o ně někdo postará „shora“, z pražského
centra ap. To je ovšem hluboký
omyl; m.j. takto praxe nikdy nefungovala.
Odtud je pouze role odborně
pomocná. Jinak, i v historii, to byla
věc zájmu a cti místních věřících.
Anebo nedostatku obojího.
Nově sloučené farnosti jsou vyjádřením
reálného stavu, tvoří oblast
spravovanou jedním duchovním
správcem, zrušeny byly ty farnosti,
kde podle všech příznaků v budoucnu už kněz nikdy trvale působit nebude,
pouze s výjimkou zázraku – doslova
a do písmene. Nové farnosti tvoří
ovšem většinou nesourodé celky, bez
vzájemného vztahu těchto obcí mezi
sebou a vzájemně problematicky
dostupných. Věřící kolem každého
kostela tvoří fakticky církevní obec.
U těch větších uvnitř současné sloučené
farnosti je možnost vzniku živé
spolupráce a kontaktů, včetně třeba
i střídání bohoslužeb v jednotlivých
kostelích, tak jak bude počet návštěvníků
bohoslužeb postupně klesat.
U těch malých obcí to prakticky
v úvahu nepřipadá, tamní věřící jsou
navíc většinou senioři, o nichž platí
Pavlovo slovu, že „duše se zmlazuje
stále znova“, ale že „tělo nám chátrá“.
Tam postupně bohoslužby zaniknou,
snad někde dvakrát do roka. Jaké
bude uspořádání života církve v ne
tak daleké budoucnosti, to dnes nikdo
netuší. Jisté je jediné: aby mohla
církev žít, bude muset jít o zcela jiný
model. Jeho poznání podstatně záleží
na našich modlitbách. Jen tak nám
může Bůh sdělit své úmysly.

far