Fotky ze svěcení oltáře

Fotky z minulé neděle si zatím
můžete prohlédnout na farních stránkách (www.farapribram.cz), k vidění budou později též na nástěnce v kostele.