Internetová konference

Internetová e-mailová konferencefarnosti farnost-pb@googlegroups.comfunguje a je v ní zapojeno 37 farníků.Sběr e-mailových adres zájemcůprobíhal na konci minulého roku –pokud jsou další zájemci o zapojenído komunikace touto formou, prosímkontaktujte Františka Sobotku(frantisek.sobotka@centrum.cz).

Internetová e-mailová konference
farnosti farnost-pb@googlegroups.com
funguje a je v ní zapojeno 37 farníků.
Sběr e-mailových adres zájemců
probíhal na konci minulého roku –
pokud jsou další zájemci o zapojení
do komunikace touto formou, prosím
kontaktujte Františka Sobotku
(frantisek.sobotka@centrum.cz).