Jak je to se „Svatým Jakubem Starším?“

Milí farníci, oproti původnímu záměru jsem se nakonec „rozepsal“, ale myslím, že Vás to může zajímat a také máte plné právo to vědět ….píše v obsáhlém článku v novém 6.čísle farního zpravodaje Jakub náš pan farář Jindřich Krink

Obdržel jsem dopis s peněžní částkou, v němž pisatelka žádá, aby byly peníze použity na sbírku na kostel, pokud je pořádána, v opačném případě na kostel obecně. Děkuji jí za to jménem farnosti, děkuji Vám všem, kdo přispíváte „na kostel“ ať v nedělních sbírkách, nebo svými dary do pokladniček, případně jinou formou.
Občas se skutečně pořádají účelové sbírky, pokud je něco aktuálního, nutného. To jsou sbírky jednorázové, jsou pořádány výjimečně a jsou samozřejmě ohlášeny na konkrétní termín. Jinak jdou všechny sbírky a dary na farní konto, z něhož se pokrývá veškerá režie, relativně „drobné platby“ a akutní potřeby (ponejvíc opravy střechy po „přírodním zásahu“ apod.). Deset procent ze sbírek, kromě účelově vyhlášených, se odvádí na společný diecézní fond, z něhož se přispívá chudším farnostem, nebo na velké investice farností.
Co se u Jakuba plánuje (nejen) v současné době? Pro letošní rok máme v úmyslu kompletní opravu hlavních chrámových dveří v čele kostela. Jsou v dost nedobrém stavu. Když se podíváte zevnitř kostela přes zavřené dveře, tedy z temného prostředí do světla, vidíte dost velké spáry, jak jsou dveře časem rozeschlé, jednotlivé ozdobné prvky drží tak říkajíc „silou vůle“ atd. Je tedy potřeba je zřejmě kompletně rozebrat, opravit, včetně veškerého kování, některé prvky nejspíš vyměnit. Potom sestavit a teprve nakonec natřít. Představa, že postačí piksla barvy a štětka, je představa realitě hodně vzdálená. Protože jde o kostel, docela o „vstupní bránu chrámu“, chci, aby to bylo uděláno co nejlépe, profesionálně. Jinými slovy – na kostele se nešetří. Není zatím stanovena pevná cena, podle mého osobního odhadu po konzultacích, můžeme vycházet z částky cca 60.000,- Kč, což bych viděl spíš jako „startovní odhad“.
Tato práce vyžaduje jednak velmi dobrého truhláře a ovšem také člověka, který má ke kostelu vztah a jemuž se může při pracích kostel svěřit se vším všudy. Obecným problémem je, že dobrých řemeslníků zase tolik není, takže jejich pracovní vytížení je velké, tudíž termíny si nemůžeme diktovat; jsou to lidé, kteří mají své firmy, zakázky a musí seriozně postupovat v jejich pořadí. Ona zase ta naše zakázka tak velká není. Pokud se podaří tyto dveře zrenovovat, postupně by se pak snad přistoupilo k oběma postranním, určitě k jejich nátěru; ovšem pokud budou i ony potřeba opravit, nebude to zdaleka tak hned.
Dále by bylo z hlediska větrání (zvlášť v teplém období) nechat zhotovit mříž do bočního vchodu, případně postupně do obou. Z technického hlediska by byly zabudovány těsně ve vchodu do lodi, v místě „lítaček“. Technické uspořádání se musí ještě promyslet. To ale není tak brzká, rozhodně ne letošní záležitost.
Jak vlašťovky cvrlikají, někteří věřící se ptají, proč je stále přemísťována nově opravená křtitelnice. Důvod je jediný: hledá se pro ni nejvhodnější místo. Jde o jedno z nejpřednějších zařízení v kostele. U trojlodních chrámů je to jednoznačné: uprostřed obětní stůl, v jedné boční lodi křtitelnice, ve druhé svatostánek (srv. českobudějovická katedrála). U jednolodních kostelů, jichž je většina, je to často problém. Měla by být z kostela dobře viditelná, měl by být kolem dostatečný prostor potřebný při křtu, neměla by překážet při liturgii. A měla by mít své stále, definitivní místo, byť je fakticky přemístitelná. U sv. Jakuba je nezbytné zohlednit potřeby liturgie – místo pro scholu a naše pěvecké sbory a hudební tělesa při nedělní „desáté“ mši – díky Bohu za ně! Po konzultaci s P.Kelnarem z Prahy, který má tyto záležitosti na starosti, bylo zvoleno místo, kde se t.č. nachází. Pod ní bude ještě zhotoven trojboký kámen podobně jako byl u ještě nerenovované. Po opravě jsou nohy křtitelnice jištěny kovovými nerezovými pásy, čímž se změnil i její „půdorys“. Nový podkladní kámen musí mít jiné vybrání, do něhož je křtitelnice zasazena. Domnívám se, že by bylo nejvhodnější nechat zhotovit tento kámen ze stejného materiálu, jako je obětní stůl (nohy), ambon (nohy) a obrubník (schod) mezi lodí a presbytářem. O tom bude jednáno s panem akad. architektem Brotánkem, autorem návrhu presbytáře. Pak sdělím i odhad ceny.
Pokud jde o další investice, stále je aktuální nový rozvod elektřiny v celém kostele a s tím odstranění starého „povrchového“ vedení (trubky, kabely ap.). Stále je ve velmi špatném stavu, i když funkční. Na ni si budeme muset sami vybrat. O nějakou částku budeme žádat město. Že by se podařilo získat sponzory, s tím nepočítám, protože ti přispívají na sportovní a kulturní akce, na církevní objekty ne, aspoň ne v českém prostředí.
Nakonec – když se podíváte na střechu, vidíte, že chybí křížky na všech čtyřech malých věžičkách. Předkové to jistě mysleli dobře, když je přidělali, nemohli tušit, jaký společenský vývoj tuto zemi čeká. Jde o výměnu nosných svislých trámů, do nichž jsou zapuštěny. Odborně a hlavně objektivně je pak třeba zjistit, zda je hlavní (nosný) trám nesoucí i věžičky stále v pořádku. Jeho výměna by byla velmi náročná, pracně i finančně.
Investice zde uvedené jsou, jak sami vidíte, během na dlouhou trať. Samozřejmě se za mého působení zdaleka všechny neuskuteční, ale kostely se neřídí podle jejich právně zodpovědných správců; je však samozřejmé, že ti se snaží, aby „dům Boží“ byl opravdu krásným domem, jakkoliv nelze zapomínat, že ty chrámy, o které Pánu Ježíši nejvíce jde, jsou „chrámy Ducha svatého“, tady naše duše – my sami.
V každém případě z tohoto můžete vidět, do čeho „padají“ vaše peníze a i když se snažím, abych o penězích hovořil co nejméně, že je zcela pravdivé opravdové poděkování za každý příspěvek, za každý ten „vdovin haléř. Protože k tomu všemu samozřejmě přistupují různé průběžné opravy, vedle již zmíněné nemalé režie.
Farnost nesmí zapomínat ani na faru. Ta má naštěstí (zatím) dobrou střechu, po sérii vloupání jakž takž zabezpečené všechny vstupy – a to je vše. Akutní jsou okna. Úprava interiéru a vybavenost opravdu nesnese srovnání s žádnou obsazenou farou. To se ovšem už nebude týkat mě, do té doby zde skončím ať tak nebo onak; mojí „ambicí“ je dát do co nejlepšího stavu kostel. O faře se zmiňuji, protože ke kostelu patří a protože se mně nějak zdá, že to takřka nikomu ve farnosti starosti nedělá, Doufám, že je to jen můj zlý devítiletý sen. Na vás je, jaké bydlení budoucímu „faráři“ nabídnete.
Milí farníci, oproti původnímu záměru jsem se nakonec „rozepsal“, ale myslím, že Vás to může zajímat a také máte plné právo to vědět. Cokoliv by kohokoliv z Vás k tomuto tématu zajímalo, obraťte se na mě, rád Vám vše zodpovím. V případě většího zájmu bychom se mohli sejít někdy na faře, kde by bylo všechno detailněji probráno. Přes všechny potřeby se ale snad dá říct, že „svatý Jakub“ je zatím relativně v pořádku a tak přeji všem, abyste se v tomto nejstarším příbramském kostele dobře cítili a stav a úprava kostela aby k tomu jen přispívala. Děkuji všem, kdo se zde bohoslužeb zúčastňujete a o kostel pečujete. Přeji Vám Kristův pokoj!
Jindřich Krink, farář

30. června 2013