Jeden příběh Bible

Kterýsi maldý muž skončil úspěšně studia.
Jeho otec byl na něho velmi pyšný a ptal se ho,
co by si přál, čím by mu udělal radost. A syn mu
naznačil, že touží po novém autě. Po promoci,
u slavnostní tabule, podával otec synovi malý
balíček. Ten ho vzrušeně rozbalil, očekával, že
v něm budou klíčky od nového auta. Ale v balíčku
byla – Bible. Mladík se nesmírně rozhořčil,
beze slova položil Bibli na stůl a odešel. Odešel
z domu a nevrátil se.

Po nějaké době jeho otec zemřel. Syn přijel
na pohřeb a vstoupil do svého bývalého pokoje,
poprvé od svého odchodu z domu. Na stole
ležela ona darovaná Bible. „Otevři ji,“ vybídla
ho matka. Mladý muž ji otevřel. Byl v ní vložen
šek na sumu k zakoupení nového auta s datem
jeho promoce.“
Teprve teď si uvědomil, jak otci ublížil, jak
byl nespravedlivý…
To se mělo skutečně stát. Když jsem to slyšel
vyprávět, uvědomil jsem si:
Když my otevíráme Bibli, tuto Knihu knih,
tak v ní šek nenajdeme. Ale zaručeně v ní najdeme
nesmírný poklad, který žádný šek nezaplatí.
Boží slovo, s ním k nám přichází sám Kristus,
sám Bůh. Takže můžeme nechat Bibli uloženou
a hledat své poklady, anebo ji můžeme otevřít
a číst…

far