K jesličkám

Vaši snahu o pomoc se stavěním jesliček možná povzbudí a rozzáří odhalení o jejich původu: Jesličkami byl náš kostel obohacen v r. 1930 od řezbáře Adolfa Koppa z Podlesí.

Jejich cena byla 5000 K. O vánocích dříve stávaly na oltáři sv. Jana Nepomuckého.
Od tohoto řezbáře pochází
i socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kterou vyrobil v r. 1925. V r. 1931 daroval nový misijní kříž, který je zavěšený proti kazatelně (starý kříž byl proto přemístěn do hřbitovní kaple).
Pokud někdo z vás obětuje svůj volný čas na pomoc při stavbě jesliček, bude se dotýkat nejen 76 let starých nádherných postav, ale v srdci se přiblíží i k řezbáři
A. Koppovi. A všichni kdo se budeme
o Vánocích u těchto jesliček modlit, můžeme přitom s díkem vzpomenout i na našeho řezbáře. – J. F.