Kající pobožnost-svátost smíření

V sobotu 13. 4. 2019 od 9:00 hod. se koná kající pobožnost s P. Vladimírem Málkem s možností přistoupit ke svátosti smíření. Přítomni budou dva kněží.