Kající Pobožnost

V sobotu 17.12 se v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami od 09:00 uskuteční kajícící pobožnost s Páterem Vladimírem Málkem.