Adventní a vánoční koncerty Codex Temporis

Pokud máte rádi hudbu, sbor Codex Temporis vám v letošním roce připravil skutečně pestrou nabídku adventních a vánočních koncertů.

  • 26. listopadu v 16.30 – zahájení adventu v kostele v Chrašticích
  • 1. prosince v 18.00 – adventní a vánoční koncert Putování do Betléma, společné vystoupení sborů Codex Temporis a Chairé v aule Základní školy v Jiráskových sadech
  • 3. prosince v 18.00 – společné vystoupení sborů Codex Temporis a Chairé v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem
  • 10. prosince v 19.00 – adventní koncert na zámku Březnice
  • 11. prosince v 17.00 – benefiční koncert na podporu varhan v kostele Nejsvětější trojice v Dobříši
  • 18. prosince v 17.00 – adventní koncert v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami