Noc kostelů

V  pátek 10. 6. 2016 bude v  celé republice i v  našem kostele probíhat Noc kostelů. Koordinátorkou akce za naši farnost je paní Dáša Janoušková; jakákoli pomoc při zajištění akce je vítána.

Plánovaný program

18.00-18.30    Otevření kostela – zvoní zvony

18.00-20.00    Program pro děti.  Něco pro tvořivé ruce našich malých návštěvníků

18.30-18.45    Úvodní slovo – představení programu

19.00-21.00    Komentované prohlídky kostela

21.15-22.00   Vystoupení pěveckého sboru Codex Temporis

22.30-23.30    Svědek 800 let aneb O našem farním kostele sv. Jakuba StaršíhoPřednáška PhDr. Věry Smolové, ředitelky Státního okresního archivu v Příbrami. Přednáška bude doprovázena promítáním.

23.45-24.00    Ztišení a modlitba