Rytmická mše

Rytmická mše sv. bude poslední neděli v červnu, tzn. 26. 6. 2016 v 10.00.