Rytmická mše

Další rytmická mše sv. se koná 04.09.2016 od 10:00 hod