Rytmická mše

Rytmická mše sv. bude první neděli v dubnu, tzn. 3.4.2016 od 10:00 hod