Stavění jesliček a úklid kostela

20. prosince bude od 15.00 stavění jesliček a následně úklid kostela.