Svátost biřmování

Svátost biřmování bude udílena při mši sv. v 10.00 v neděli 22. 5. 2016.