Vikariátní konference

V úterý 21.února se bude na faře konat vikariátní konference, t.j. setkání všech kněží vikariátu. V 9:00 bude v kostele sv. Jakuba mše svatá – všichni farníci jsou zváni. Hlavním celebrantem bude a promluvu bude mít P. Jan Dlouhý z Mníšku, náš vikář. Následovat bude na faře svačina a vlastní jednání konference. Konferenci zakončujeme vždy společným obědem, zde v salonku U ZLATÉHO SOUDKU.