Zasedání farní rady

ve středu 16.10. od 19:00 hodin