Kostely svatého Jakuba

Červen se již blíží ke konci, a tak brzy začnou dva prázdninové měsíce. Tím prvním je měsíc červenec, který má s naším farním kostelem něco velice blízkého. Víte oč jde? V letošním roce v úterý 25. července slaví svátek sv. Jakub, a proto pro vás máme připravený článek o několika kostelích jemu zasvěcených.

Nejen při jeho svátku, ale i v jiných dnech, si jistě mnozí z vás rádi připomínají, kým patron naší farnosti vlastně byl. Rybář, který se stal apoštolem se svým bratrem Janem (budoucím evangelistou nazývaným miláček Páně). Oběma pro jejich ohnivou povahu je Ježíš jmenoval Boanerges, to znamená „bouřliváci“ (Mk 3,17). Slovo může znamenat „prudcí“ či „bouřlivý“ (Lk 9,47; Lk 9,54) nebo „dvojčata“ nebo „stoupenci stejně smýšlející“. S apoštolem Petrem byli svědky tří velikých událostí s Ježíšem. Bylo to při vzkříšení dcery Jairovi (Lk 8,51 a Mk 5,37), při Ježíšově proměnění na hoře (Mt 17,1; Mk 9,2 a Lk 9,28) a při jeho úzkosti v Getsemanské zahradě (Mt 26,37 a Mk 14,33).
O Jakubovi je zmínka v evangeliích ještě vícekrát při dalších příležitostech. Můžete si přečíst např. o tom, jak jeho matka žádala o místo svých synů v Ježíšově království (Mt 20,20-28 a Mk 10,35-45), jeho účast při uzdravení tchýně apoštola Petra (Mk 1,29-31) a také přitom, když Pán Ježíš mluvil o zkáze Jeruzaléma a o konci světa (Mk 13,3). Jednou Jakuba i Jana Pán Ježíš káral za to, že se ho ptali, zda mají potrestat ohněm z nebe ty, kteří Ježíše na nocleh nepřijali (Lk 9,51-56).
Jakub byl přítomný po Ježíšově smrti i při neúspěšném lovu ryb. Vzkříšený Ježíš se jim už po třetí zjevil a i když ho nepoznali, poradil jim, jak lovit a mezitím jim připravil k snídani rybu a chléb. Oni nachytali síť plnou velkých ryb – 153! (Jn 21,1-14).
Jakub zemřel jako první z apoštolů o velikonocích kolem r. 44 – v Jeruzalémě byl popraven mečem (Sk 12,2). Jeho hrob byl v 9. stol. objeven v dnešním Santiagu de Compostella ve Španělsku, kde vznikl kostel, který se stal jedním z největších světových poutních míst.
Díky apoštolu Jakubovi nevznikl jen tento slavný kostel, ale i v naší vlasti je jich mnoho. Někdo z vás možná ví o tom, co je našemu kostelu blízké např. v Praze u Staroměstského náměstí. Nejbližší jsou dvě věci. Jednou z nich je věž našeho kostela, která svými pěti věžičkami symbolizuje ruku vztaženou k nebi a je vytvořena podle věží Týnského chrámu. Druhou z nich je kostel, který najdete nedaleko P.Marie před Týnem. Tento kostel sv. Jakuba založený v roce 1232 má i klášter. V něm můžete vidět západní křídlo ambitů, které patří k pozoruhodnostem gotické Prahy.
( Jana Failová )