Kulturní revue: C.S. Lewis – Poutník krajinou fantazie

Není to ani žádná žhavá novinka, bestseller nebo nějaký čtivý román, prostě jsem po této knize – životopise slavného irského spisovatel šáhnul zcela náhodou, když jsem právě neměl co číst. Určitě máme s tímto jménem spojenou jeho možná nejslavnější knihu Rady zkušeného ďábla, nebo například Letopisy Narnie (mimochodem první část již byla zfilmovaná), nicméně o jeho životě jsem toho alespoň já moc nevěděl. Zajímavě je v této životopisné knize například popsaná jeho cesta od vzdorného ateismu (vyrůstal v křesťanské rodině) až k jednomu z největších obhájců křesťanské víry dvacátého století.

V roce 1917 zahájil Lewis svá oxfordská studia, ale už o měsíc později nastoupil k důstojnickému výcviku. Na frontě byl při dělostřeleckém ostřelování vážně zraněn. Z počátku se věnoval básnické tvorbě a ještě za války se mu podařilo pod pseudonymem vydat první básnickou sbírku. Po válce pokračoval ve studiích na Oxfordu, který byl nádherným místem pro Lewisovy debaty s hrstkou přátel, kteří splňovali jeho měřítka, tj. musel hájit své názory nejen logikou, ale i citem. Lehkomyslní a cyničtí byli předem diskvalifikováni. Lewis neznal slitování s těmi „ubožáky“, kteří nedokázali obhájit svá tvrzení. Ty tajně odbýval jako pitomce.
Komplikovaný byl vztah Lewise k jeho otci. Mladý Lewis mu vyčítal, že jej nenavštívil v době jeho dlouhé rekonvalescence v Londýně. Zároveň byl ale závislý na jeho finanční podpoře a to jej mučilo. Domů se vůbec nevracel, pokud tam také nebyl jeho bratr.
Ve studiu byl Lewis velmi úspěšný a po složení „Greats“ dostal celou řadu nabídek z různých universit. Všechna tato místa ale předpokládala, že se stane učitelem práv. Lewisovo srdce ale mířilo k členství na Oxfordu v klasice nebo filozofii. Někoho s takovým úspěšným prospěchem nemůže členství minout. Jakmile bude členem, stane se součástí učitelského sboru, „donem“. Žádné členství se však nedostavilo. Lewis tedy musel dále studovat, složit další Great, to ale znamenalo další peníze od jeho otce. Ten svolil až na opakované naléhání.
V roce 1923 triumfoval Lewis s jednotkou při své Great z angličtiny. Nyní si byl jist, že jej místo na Oxfordu nemine. Ale až za rok mu bylo nabídnuto jednoleté místo konzultanta.
A teprve o rok později byl přijat jako učitel angličtiny na Magdallen College. Definitivně byl vysvobozen ze závislosti na svém otci a to jakoby jej vysvobodilo i z hořkosti vůči němu. Poprvé ucítil opravdovou vděčnost.
Při jednom setkání angličtinářů se poprvé potkává a utkává s J.R.R. Tolkienem. Zatím co Lewis patřil k těm, kteří zdůrazňovali více studium literatury, Tolkien patřil k zastáncům studia jazyků. Tolkien byl další křesťan, kterému Lewis nemohl upřít bystrost. Musel si dávat pozor a pečlivě bránit svůj těžce nabytý realistický životní postoj. S Tolkienem se postupně spřátelili a stále častěji spolu hovořili o křesťanství. Pravděpodobně i pod vlivem těchto rozhovorů se z ateisty stal křesťanem. Lewis zahanbeně přiznal, že se ke křesťanství vrátil působením Boží milosti.
Počátkem třicátých let založil Lewis jakýsi klub nebo fórum, ve kterém si jeho členové navzájem předčítali své rukopisy. V té době se zde poprvé objevuje zmínka o Tolkienově novém příběhu, kterému říkal Hobit. Mezitím Lewis upouští od poezie a přiklání se k próze. Během letní dovolené v Irsku napsal o svém obrácení knihu Poutníkův návrat. Ještě před druhou světovou válkou napsal první část vesmírné trilogie Návštěvníci z mlčící planety.
Brzy po začátku 2. světové války byla z Londýna evakuována většina dětí z obavy před nálety. Několik školaček přivítal i dům Lewise. Tato skutečnost se později objevuje
i v Letopisech. Za války Lewis přednáší letcům po celé Anglii. Brzo zjišťuje, že musí změnit nejen slovník ale i styl, na který jsou zvyklí jeho kolegové. Široké veřejnosti je také určena jeho další kniha Problém bolesti, kterou sice kritika ignorovala, ale mezi čtenáři měla obrovský úspěch. Jediným cílem knihy bylo vysvětlit utrpení a Angličanům určitě pomáhala překonat chvíle velkého soužení. V roce 1941 začíná do novin psát na pokračování satiru o radách ďábla na penzi jeho začínajícímu žákovi. Tyto satiry jsou později knižně vydány jako Rady zkušeného ďábla. Tato kniha měla obrovský úspěch, během prvního roku bylo vydáno osm dotisků a Lewis se stal opravdovým národním hrdinou. Velký úspěch měla i druhá kniha jeho vesmírné trilogie Peleandra, která vyšla v roce 1943. O dva roky později vydává poslední část Velký rozvod (rozvod zde znamená propad mezi nebem a peklem). Začínají se ale objevovat rozpory mezi Tolkienem a Lewisem. Především Tolkien je stále kritičtější k Lewisovým „fikcím“. Sám přitom pracoval na knize, které přátelé říkali Nový Hobit, ve skutečnosti šlo
o Pána prstenů. Lewis už v té době vycítil, že jde o dílo, které by se mohlo stát nejvýznamnější knihou století a proto Tolkiena v psaní vytrvale povzbuzoval. I po válce Lewis dál vysvětluje ve svých knihách křesťanské pravdy a vyrovnává se s každou překážkou, která by mohla lidem bránit, aby nalezli Krista. Kritika už není většinou k jeho knihám příznivá. Velký ohlas si získá až již zmíněnými Letopisy Narnie, které ale Tolkien velmi kritizoval. Lewise rovněž trápilo to, že je mu stále upírána profesura a že život na Oxfordu pomalu upadal. Přes Tolkienovu kritiku Lewis úspěšně vydával jednotlivé díly Letopisů a když v roce 1952 vycházela jeho třetí část, Tolkien ještě stále neměl nakladatele na svého Pána prstenů.
Profesorem se Lewis stal až v roce 1954, nikoli však v Oxfordu, ale v Cambridgi, kde pro něj vytvořili katedru středověkých a renesančních studií.
Zajímavý je i Lewisův osobní život. Oženil se až v pokročilém věku a to původně pouze z důvodu aby umožnil své známé získat vízum v Anglii. Jeho žena pak ale předčasně umírá na rakovinu.
V této knize se mi podařilo objevit život člověka, který si snad kromě nadání musel vše tvrdě vybojovat a jehož cesta životem nebyla vůbec přímá. Tento životopis mě velmi oslovil a přestože jsem v minulosti některé jeho knihy četl, jeho přečtení mě přivedlo k tomu, abych se opět vrátil k Velkému rozvodu. Pokud někdy také nebudete vědět co číst, rozhodně si tento životopis přečtěte.

Sam Welleman
C.S. Lewis – Poutník krajinou fantazie
Návrat domů, 2000

Hodnocení: ****

Jan Cikler