Letní tábor pro děti

Milé děti, už se to znova chystá – prázdninové letní dobrodružství v Oborách u Višňové. Letos se můžete těšit na příběhy a dobrodružství ze Starých pověstí českých. Připomeneme si praotce Čecha, moudrou kněžnu Libuši, udatného Bivoje, Horymíra a jeho koně Šemíka. Pokud se chcete ponořit do časů naší bájné minulosti, pak se přihlaste buď formou písemné přihlášky, kterou naleznete v kostele na informačních stojanech, nebo zkuste poslat elektronickou přihlášku z našich webových stránek: http://tabor.farapribram.cz. Těšíme se na vás ve dnech: sobota 19. července až sobota 1. srpna 2009.