Misijní koláč

Navážeme na něj i letos? Pokud máte chuť, pak přineste na nedělbní bohoslužbu nějaký dobrý kousek upečeného koláče či bábovky.

Pravidelně se na 4. postní neděli, letos neděle
3. dubna 2011, koná misijní akce s názvem
„Misijní koláč“. V minulých letech měla
ve farnosti vždy velmi dobrý úspěch. Navážeme
na něj i letos? Pokud máte chuť a zájem se zapojit,
pak přineste na nedělní bohoslužbu nějaký
dobrý kousek upečeného koláče či bábovky.
Po mši svaté v 8:00 a 10:00 hodin pak budete
moci za peněžitý příspěvek výborné a lákavé koláče
ochutnat a odnést si domů k nedělní kávě.
Finanční výtěžek bude zaslán na konto Papežského
misijního díla dětí.

Markéta Marková