Misijní koláč

Pravidelně se 4. postní neděli, letos neděle 18. března 2012, koná misijní akce s názvem „Misijní koláč“.

V minulých letech měla ve farnosti vždy velmi dobrý úspěch. Navážeme na něj i letos? Pokud máte chuť a zájem se zapojit, pak přineste na nedělní bohoslužbu nějaký dobrý kousek upečeného koláče či bábovky. Po mši svaté v 8:00 a 10:00 hodin pak budete moci za peněžitý příspěvek výborné a lákavé koláče ochutnat a odnést si domů k nedělní kávě. Finanční výtěžek bude zaslán na konto Papežského misijního díla dětí.
Markéta Marková