Misijní koláč

Pravidelně se na 4. postní neděli, letos neděle 18. března, koná misijní akce s názvem „Misijní koláč“. V minulých letech měla ve farnosti vždy velmi dobrý úspěch. Navážeme na něj i letos? Pokud máte chuť a zájem se zapojit, pak přineste na nedělní bohoslužbu nějaký dobrý kousek upečeného koláče či bábovky. Po mši svaté v 8:00
a 10:00 hodin pak budete moci za peněžitý příspěvek výborné a lákavé koláče ochutnat a odnést si domů k nedělní kávě.