Modleme se za biřmovance

Svátost biřmování byla udělena při mši sv. v 10.00 v neděli 22. 5. 2016; mysleme na biřmovance i nadále v modlitbě.