Mozaika pro Tábor

V srpnu od 13. do 19. 8. 2007 se uskuteční Celostátní setkání mládeže v Klokotech
u Tábora. Možná si někteří vzpomenete na srpen roku 1999, kdy takové setkání proběhlo i v našem městě a na Svaté Hoře. Někteří jste dokonce hostili účastníky setkání. Každé takové setkání potřebuje podporu – nejen duchovní (modlitbou), ale i finanční. Pokud máte chuť a zájem podpořit toto setkání, můžete si po mši svaté zakoupit oranžovou kartičku s dílkem „mozaiky“. Hodnota jedné kartičky je 50 Kč. Kartičky je možné získat buď u P. Krinka nebo Markéty Markové. Peníze budou odeslány na účet Sekce pro mládež ČBK, která celou akci organizuje. Více informací o mozaice najdete na webových stránkách: www.mozaikapro tabor.cz