Mše svatá záležitost všech

Nevím, jaká okolnost vede některé věřící k odmítnutí, když přicházíme s prosbou o pomoc při přečtení některého ze čtení. Měli bychom se vystřídat všichni a případné přeřeknutí přece není hřích!

Totéž se týká přímluv, měly by přicházet rovněž od věřících samotných, tak, jak to vůči Bohu cítí. Nebo že by nikdo nic nepotřeboval, žádnou prosbu neměl? Kněz má spoustu vlastních úkolů, které si musí ohlídat, aby mše svatá měla ten správný průběh. Vyjděme mu tedy vstříc!
Paní katechetka Failová je dlouhodobě nemocná, hlavní tíhu „Jakuba“ nesla ona s p. Peckou a Vojtou Havlíčkem. Můžeme tedy vyjádřit poděkování za jejich práci tím, že se také ozveme. Určitě v sobě nosíme připomínky a názory, týkající se farnosti, které by si v „Jakubovi“ mohli přečíst všichni. Představme si situace, že by varhaník řekl, ale já dnes hrát nebudu. Věřte, že mu je také někdy zatěžko přijít a zahrát.
Prosím, milí farníci od sv. Jakuba, zamyslete se nad sebou.
R. Stočesová