Můžete do toho mluvit a měli byste do toho mluvit!

Milí farníci a příznivci svatého Jakuba Staršího v Příbrami, dovoluji si Vám předložit návrh a prosbu zároveň. V tomto farním časopise by asi jednou za dva měsíce, byla uveřejněna určitá otázka na dané téma, zaměření, která by zjišťovala postoje, názory i praktické naplňování náboženského života. A to i závěry třeba velmi kritické. Zároveň by bylo toto téma ohlášeno na závěr nedělní mše sv.

Kdo by se chtěl zúčastnit a zapojit, prosím, abyste napsali svůj názor či praxi na jakýkoliv arch papíru a vhodili jej do schránky, umístěné na poslední lavici přední části lavic. Klíč od této schránky má pouze farář. Všechny příspěvky by měly být anonymní, aniž bych bránil tomu, kdo by se chtěl, třeba se zájmem o další debatu, podepsat. Některá témata jsou probírána v rámci diecéze, některá jsou nejen zajímavá, ale
i aktuální a všechny odpovědi budou po zpracování nabídnuty biskupům. Že závěry budou uveřejněny i v tomto časopise, je samozřejmé. Tyto akce bývají obvykle provázeny velkým nezájmem. Přesto Vás prosím o účast a samozřejmě i o připomínky.
Prvním tématem, nad nímž se v pražské
diecézi zamýšlíme v rámci snahy o obnovu duchovního života, je MODLITBA. Kdo tedy chcete, napište, jaké jsou Vaše zkušenosti s modlitbou, osobní, i společnou, zkušenosti kladné záporné; co Vám modlitba dává a za co ji hlavně považujete, co Vám pomáhá a co Vám působí obtíže. Všechno, co považujete za přínosné i pro druhé. Jde především o praktické poznatky a zkušenosti.
Téma je velmi bohaté, proto je termín
na Vaše reakce a odpovědi až do konce prázdnin, přesně do neděle 26.srpna t.r. Prosme Ducha svatého, ať nám vede myšlenky…

P. Jindřich Krink