Nabídka exercicií v českomoravské Fatimě Koclířov u Svitav

V regále v kostele sv. Jakuba a také v kostele sv. Vojtěcha jste mohli před několika dny objevit list s nadpisem „Závazná přihláška“. Dnes si můžete přečíst něco bližšího, o co vlastně jde.

Jedná se o dva druhy přihlášek, které vypadají stejně, ale na čtvrtém řádku je uvedeno komu jsou určeny: Pro dospělé 5. – 12. 8. 2007 a Pro mládež (12-30 let) 12. – 19. 8. 2007. I když se jedná až o příští rok, pro veliký zájem je potřeba přihlásit se nejdéle koncem letošního roku.
Exercicie jsou neobvykle nádherné a plné Božích darů do srdcí, působící jako uzdravující láska, jak o tom můžete slyšet od loňských účastníků (bylo jich 400). Vede je od roku 2005 indický charismatický misionář P. Joseph Bill. Jeho věty můžete vyslechnout v anglickém jazyce se vzorným překladem do češtiny (je pak více času na to si něco zapsat). Pokud se to podaří, v příštím čísle našeho zpravodaje se objeví pár zajímavých vět o jeho životních událostech. Pak zájemci budou blíže vědět kdo to je.
Ti kdo byli loni na exerciciích to proměnilo natolik, že touží vše prožít i další rok, ať jde o nejmladší či nejstarší. Mládež ho tolik prosila, že se rozhodl své třetí exercicie rozdělit na dvě skupiny – proto vznikly tyto dva druhy přihlášek.
Matice cyrilometodějská letos vydala knihu „Ježíš Tě miluje“. Plných 150 stran (i s fotografiemi) obsahuje věty z promluv indického P. J. Billa. Tato kniha za 95 Kč se možná objeví v prodejně v muzeu na Sv. Hoře. Mohou jí též zaslat z Koclířova (adresu najdete na přihláškách).
Pokud by se přihlášky na stojanech již nedostávaly, budou opět doplněny.