Nedělní bohoslužby

U Svatého Jakuba je i nadále sloužena jedna společná nedělní bohoslužba v 9.00. Případné změny sledujte na stránkách farnosti nebo na vývěsce v kostele.