Noc kostelů 2012

Noc kostelů jako duchovní, kulturní a společenská akce probíhá vždy jednou ročně ve stejnou dobu v přihlášených kostelech a modlitebnách nejen v celé České republice a Rakousku, ale letos také na Slovensku. Náš kostel se na této události bude letos opět podílet, a to již po třetí. Letošní Noc kostelů se uskuteční 1. 6. 2012 ve večerních hodinách a umožní široké veřejnosti nahlédnout do církevních prostor a zažít atmosféru a program, který pro ně připravují farnosti.

Protože datum letošního roku vychází na Den dětí, je letos celá akce zaměřena více na děti. Pro zdárný průběh tohoto „happeningu“ je pochopitelně potřeba celá řada nadšených lidí a spousta času na přípravu. Chtěla bych touto cestou poprosit o pomoc při sestavování programu, o vaše nápady na konkrétní program, o radu při načasování jednotlivých aktivit. Víc hlav, víc nápadů. Prosím, kontaktujte mne s nápady nebo nabídkou podílení se na tvorbě programu – domluvíme nějakou schůzku, abychom netvořili program na poslední chvíli. Více informací a inspirace na oficiálních stránkách akce www.nockostelu.cz
Díky za pomoc a podporu akce. Monika Ciklerová