Noc kostelů 2016

NOC KOSTELŮ 2016 PROGRAM

Opět po roce proběhne po celé naší zemi Noc kostelů. Při této příležitosti se otevírají dveře kostelů a modlitebních sborů široké veřejnosti. Do akce se již tradičně zapojují také příbramské farnosti, letos to bude naše farnost při kostele sv. Jakuba Staršího, farnost na Svaté Hoře a sbor československé církve husitské na Březových Horách. Noc kostelů připadne tentokrát na pátek 10. 6. 2016.

Program Noci kostelů bude v našem kostele obdobný jako v předchozích letech. Návštěvníkům nabídneme komentované prohlídky kostela a připravíme také program pro menší děti. Těšit se můžeme na koncert Codexu Temporis a na přednášku PhDr. Věry Smolové, ředitelky Státního okresního archivu v  Příbrami. Její přednáška, doprovázená promítáním, bude věnována našemu kostelu, nouze prý nebude ani o hrůzostrašné příběhy z jeho historie.

 

18.00-18.30    Otevření kostela – zvoní zvony

18.00-20.00    Program pro děti.  Něco pro tvořivé ruce našich malých návštěvníků

18.30-18.45    Úvodní slovo – představení programu

19.00-21.00    Komentované prohlídky kostela

21.15-22.00   Vystoupení pěveckého sboru Codex Temporis

22.30-23.30    Svědek 800 let aneb O našem farním kostele sv. Jakuba StaršíhoPřednáška PhDr. Věry Smolové, ředitelky Státního okresního archivu v Příbrami. Přednáška bude doprovázena promítáním.

23.45-24.00    Ztišení a modlitba