Noví spolupracovníci pro farní zpravodajská média

Se začátkem nového roku vyvstala potřeba rozšířit řady stávající redakce zpravodaje Jakub a oživit webové stránky farnosti. Prosíme všechny, kdo by měli chuť se zapojit do přípravy zpravodaje Jakub a pomoci při správě farních webových stránek, nechť se co nejdříve ozvou. Děkujeme.