Nový oltář a ambon a… kolik to stálo?

Nový oltář i ambon už slouží, jako první a základní část úpravy presbytáře. Chci teď farnosti předložit „účet“. Jednotlivé položky za ambon a oltář lze jen těžko přesně od sebe oddělit, protože např. kamenické práce byly počítány společně, bylo i více subdodavatelů. Celková částka, kterou jsme zaplatili činí 301.000,- Kč (desetikoruny neuvádím).

Podstatné zvýšení znamenalo zhotovení nového kamenného stupně (schodu), s nímž původně počítáno nebylo. Starý stupeň byl však už silně poškozený a zejména zabudování ambonu jako jeho součást by bylo esteticky neúnosné. Tento stupeň i se zabudováním a úpravou stál cca 95.000,- Kč. Oltář s ambonem tedy stály dohromady cca 206.000,- Kč, velmi hrubý odhad v poměru ceny asi 3:1. Vyjmutí starého stupně a úprava zdiva v presbytáři, vyprofilování zdiva do zřejmě původní podoby stálo pak 22.560,- Kč, což jsou náklady nepřímo s úpravou presbytáře související. Ještě zbývá zhotovit „sedes“, tj. sedadlo pro předsedajícího bohoslužbě a nakonec „abak“, tedy stůl, kde se čistí bohoslužebné nádoby při mši a slouží i jako odkladný prostor věcí při liturgii; rovněž tak stolek pro dary. Tím bude základní vybavení liturgického prostoru ukončeno. Na tuto akci se použily peníze za prodej pozemků městu Příbrami, výrazná část byla uhrazena už zmiňovaným štědrým anonymním dárcem. V presbytáři bude ještě položena nová podlahová krytina, zátěžové kobercové šablony tvaru a velikosti dlaždic. Rozhodli jsme se položit tuto krytinu i před presbytářem, až k prvním lavicím. Cena včetně pokládání je vypočítána na 227.000,- Kč. Kromě toho, že tato krytina tvoří vzhled dlaždic a v zimním období zatepluje, je velkou výhodou, že v případě poškození se může šablona vyjmout a vlepit nová. K tomu účelu zakoupíme menší počet šablon do rezervy. Finančně se dostaneme na dno kasy, ale peníze jsou v našem případě proto, aby se dobře investovaly.
Pokud se uskuteční další prodej pozemku zastavěného cizím uživatelem, spolu s příjmy za pronájem bychom snad mohli přikročit k další velké a nutné akci – k nové elektroinstalaci i osvětlení kostela. Kromě sakristie je stav zcela nevyhovující. O tom Vás budu průběžně informovat, kdo věří, že nám Hospodin pomáhá i v tom, modlete se za to.
Abychom toto vše mohli financovat, vedle mimořádných příjmů musíme ze sbírek pokrýt nemalou režii, a proto bych chtěl Vám všem poděkovat za Vaše finanční příspěvky a dary. Neplatí sice, že peníze jsou „až na prvním místě“, ale i ony nakonec slouží k Boží oslavě.

P. Jindřich Krink