Občasníky

Do Jakuba chci přispívat určitými tématickými vstupy. V některých případech však považuji za vhodné, aby byl příspěvek uveden celý, ne „na pokračování“. Proto budu občas tisknout své přílohy s názvem „Zebedeus“. První bude pojednávat o svátosti smíření. P. Jindřich Krink