Opět možno přijít na mši svatou

Počínaje dnem 23. listopadu (pondělí) opět přecházíme na pravidelný rozpis bohoslužeb, tj. úterý, středa a pátek od 8:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Příbrami, v neděli v 8:00 Višňová, 9:15 Suchodol, 10:30 a 18:00 Příbram. Nad rámec pravidelných bohoslužeb bude možnost účastnit se v kostele sv. Jakuba mše svaté s nedělní platností vždy v sobotu v 17:00 a 18:00 hodin. Upozorňujeme, že na sobotní a nedělní mše svaté v Příbrami je nutné se zapsat do pořadníku, který je k dispozici zde (zápis do pořadníku se netýká účasti na bohoslužbách v týdnu v Příbrami a v neděli ve Višňové a v Suchodole). Sledujte aktuální informace.