Oprava křtitelnice

Následující text níže má oslovit čtenáře
periodika Kahan. Uvidíme, zda tato
výzva v dnešní šetřivé době přinese dary
od ostatních příbramáků – měli bychom se
ale připravit i na to, že na opravu bude nutné
provést sbírku v rámci farnosti.

Následující text níže má oslovit čtenáře
periodika Kahan. Uvidíme, zda tato
výzva v dnešní šetřivé době přinese dary
od ostatních příbramáků – měli bychom se
ale připravit i na to, že na opravu bude nutné
provést sbírku v rámci farnosti. Protože
pokud město skutečně poskytne část peněz
na opravu této památky, pak se bude muset
farnost rozhodnout, zda se do opravy pustíme,
i když část peněz bude chybět.
V kostele svatého Jakuba Staršího v Příbrami
je cínová křtitelnice, která letos slaví narozeniny.
Je jí 500 let a na svůj věk opravdu vypadá.
Na tom, že její stav je kritický, se shodují
i přizvaní odborníci. Oprava této historické
památky bude finančně náročná a je jisté, že
farnost sama nemá dostatek peněz. Při květnové
Noci kostelů přislíbil pan místostarosta
V. Černý, že by bylo možno uvažovat o příspěvku
z městské kasy. Přesto částka, kterou
by město poskytlo, nebude stačit. Obracíme
se touto cestou na občany a podnikatele,
kteří mají zájem na zachování této unikátní
památky, aby podpořili její opravu. Mohou
tak učinit vložením peněz do pokladničky
v kostele nebo osobně po domluvě s farářem
P. Jindřichem Krinkem. Další možnosti jsou
uvedeny ve vývěsce na kostele. Za poskytnutou
pomoc děkují farníci od sv. Jakuba

Helena Vithová