Papež: Je třeba rozlišovat mezi skutečně chudými a žebráním, které neslouží chudým

Vatikán. „Ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice,“ čtení z Matoušova evangelia (6, 1-4) o tom, jak dávat almužnu a nevystavovat na odiv své dobré skutky, uvedlo dnešní mimořádnou generální audienci papeže Františka. Svatý otec se ve svém výkladu věnoval vztahu mezi almužnou a milosrdenstvím a mimo jiné řekl:

Ježíš, jak jsme slyšeli, nám zanechal v této věci nenahraditelné učení. Především nás žádá, abychom nedávali almužnu kvůli tomu, aby nás lidé chválili a obdivovali pro naši štědrost: Ať tvoje pravice neví, co dělá tvoje levice. Nejde totiž o vnější dojem, nýbrž o schopnost zastavit se a pohlédnout do tváře člověka, který žádá o pomoc. Každý se může zeptat sám sebe: „Jsem schopen zastavit se a pohlédnout do tváře, do očí člověka, který mě žádá o pomoc? Jsem toho schopen?“ Nesmíme tedy ztotožňovat almužnu s mincí pouze chvatně hozenou, bez pohledu na člověka a bez toho, abychom se s ním zastavili a promluvili o tom, co skutečně potřebuje. Zároveň musíme rozlišovat mezi chudými a různými formami žebrání, které není dobrou službou pro skutečně chudé lidi. Zkrátka almužna je projev lásky, jímž se obracíme k těm, které potkáváme. Je to gesto upřímné pozornosti k tomu, kdo k nám přistupuje s prosbou o pomoc, učiněné ve skrytu, kde tím, kdo spatřuje a chápe hodnotu tohoto činu, je pouze Bůh. Dávat almužnu pro nás ale musí být také oběť.

 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23560