Papežské misijní dílo

Milí farníci, chci ze srdce poděkovat všem, kteří se zapojují do misijních aktivit, které se v naší farnosti konají. Na čtvrtou postní neděli jsme uskutečnili sbírku „Misijní koláč“, při níž se vybralo a na účet PMD bylo odesláno 4 800 Kč.

Doufám, že jste měli dvojnásobnou radost – jak z toho, co jste darovali, tak z toho, co jste dobrého a chutného obdrželi. V době adventu jste si mohli za symbolickou cenu zakoupit misijní pohlednice malované dětmi z farnosti. Přibližně 50 pohlednic jste ocenili na 449 Kč. Kartičky Kintuadi, které sbírají děti a vytváří z nich mosty lásky do jednotlivých kontinentů, zatím byly prodány za 510 Kč. Peníze byly rovněž odeslány na účet Papežského misijního díla. Opravdu moc děkuji všem, kteří se zapojují a nebo vedou děti k tomu, že se umí rozdělit. Motto z měsíce března v misijním kalendáři: „Když se rozdělím i o svou poslední ‚železnou zásobu‘, učím se skutečné lásce.“

Markéta Marková