Pět otázek a odpovědí

Nedávno jsem od přátel dostal
elektronickou poštou dopis, kde bylo
pět otázek a odpovědí:

Která kapitola je v bibli nejkratší?
Odpověď: Žalm 117.

Která kapitola je v bibli nejdelší?
Odpověď: Žalm 119.

Která kapitola je uprostřed bible?
Odpověď: Žalm 118.

Skutečnost: Máme 594 kapitol před
žalmem 118 a stejně tak 594 kapitol
po žalmu 118.
Když sečteme tato čísla, dostaneme
číslo 1188.

Který verš se nachází uprostřed bible?
Odpověď: Žalm 118-8.

Co nám ten verš říká?
Odpověď: „Lépe utíkat se k Hospodinu,
než doufat v člověka.“

Tak jsem si řekl, že se s vámi
o ty otázky a odpovědi podělím. Třeba
to někoho potěší, někoho přiměje
k tomu, aby vzal bibli do ruky, jiného
zase, aby přemítal o tom, jak se
to tak stane…
Podle prezentace „Střed Bible“

zpracoval Pavel Švarc