Poděkování za úrodu

V neděli 2.10. 2016 jsme při nedělní bohoslužbě poděkovali za požehnání úrody a dostatku, který máme. Děti i dospělí přinesli při bohoslužbě symbolicky různé druhy plodin a pochutin a během bohoslužby jsme je měly vystavené před obětním stolem.