Postní duchovní obnova pro mladé muže aneb Jak dál v životě

Každoročně probíhá v kněžském
semináři v Praze postní duchovní obnova
pro muže ve věku od 15 do 30
let. Letos to bude ve dnech 5.-7. března;
podrobnosti budou ještě sděleny.

Není to žádné „lovení“, ale nabídka
k zamyšlení se nad svojí cestou, společně
s knězem a bohoslovci. Kdo se
těchto setkání zúčastnili, vždy je velmi
pozitivně hodnotili. Docela se vyjadřují,
že se vracejí do farností proměněni.
Takže, mladí mužové, kdo
máte zájem, přijďte si pro podrobnější
informace. V každém případě
je to sám Ježíš Kristus, kdo vás zve,
s vámi jedná, na vás čeká. Jako (jediné)
světlo na vaší cestě.

místní farář