Pozor! Den „D“ se blíží!

Nebo spíš den „J“, den Ježíšův.
Za dva týdny bude při „desáté“ nedělní
mši svaté oslava prvního svatého přijímání.
Ke stolu Páně přistoupí devět
dětí; z toho sedm z této farnosti, tedy
ty, které se častěji účastní s rodiči bohoslužeb
v našem kostele a v určité míře
s farností žijí. Opravdu nejde o jednorázovou,
samoúčelnou oslavu.

Nebo spíš den „J“, den Ježíšův.
Za dva týdny bude při „desáté“ nedělní
mši svaté oslava prvního svatého přijímání.
Ke stolu Páně přistoupí devět
dětí; z toho sedm z této farnosti, tedy
ty, které se častěji účastní s rodiči bohoslužeb
v našem kostele a v určité míře
s farností žijí. Opravdu nejde o jednorázovou,
samoúčelnou oslavu. Touto
liturgicky plnou účastí na Večeři Páně
má započít pro tyto děti etapa hlubšího
poznávání Ježíše Krista a růstu v plnějším
společenství s ním. Je to Ježíšův
osobní dar svého vztahu, umožnění
jeho prohloubení až k netušené intenzitě.
Jak dobře víme, je možné této
nabídky využít a přibližovat se Kristu,
anebo ne a – velmi drsně řečeno, odžít
život katolíka, ale ne moc křesťana.
A tak je zde moje prosba – aspoň nějak
se za ty děti pomodleme. Jde o tajemství,
které přesahuje veškeré naše chápání,
a přitom je to ta nejprostší skutečnost
našeho života.

far