Pozor – poslední místa

Milé děti, už se to znova chystá
– prázdninové letní dobrodružství
v Oborách u Višňové. Letos se můžete
těšit na příběhy a dobrodružství
ze Starých pověstí českých. Připomeneme
si praotce Čecha, moudrou kněžnu
Libuši, udatného Bivoje, Horymíra
a jeho koně Šemíka.

Milé děti, už se to znova chystá
– prázdninové letní dobrodružství
v Oborách u Višňové. Letos se můžete
těšit na příběhy a dobrodružství
ze Starých pověstí českých. Připomeneme
si praotce Čecha, moudrou kněžnu
Libuši, udatného Bivoje, Horymíra
a jeho koně Šemíka. Pokud se chcete
ponořit do časů naší bájné minulosti,
pak se přihlaste buď formou
písemné přihlášky, kterou naleznete
v kostele na informačních stojanech,
nebo zkuste poslat elektronickou přihlášku
z našich webových stránek:
http://tabor.farapribram.cz. Těšíme se
na vás ve dnech: sobota 19. července
až sobota 1. srpna 2009. Přihlášky
posílejte co nejdříve, místa se úspěšně
zaplňují!!!

Vaši vedoucí